جزئیات محصول

PRODUCT DETAILS

پسته اکبری با طعم مخصوص

پسته اکبری
از ارقام مهم تجاری در حوزه آجیل‌های لوکس می‌باشد؛ و ازنظرسایز درشت می‌باشد.
بهترین نوع آن از دو طرف چاک و با انس پایین است. تولید این نوعپسته بیشتر مختص ایران می‌باشد. تنها تولیدکننده عمده آن ایران است.
این نوع پسته بیشتر در منطقه فیض‌آباد خراسان، رفسنجان و انار سیرجان برداشت می‌شود.

مبلغ قابل پرداخت: 0 تومان
آجیل و خشکبار قصر پسته
LOADING