جزئیات محصول

PRODUCT DETAILS

پسته اکبری درجه یک

پسته رقم اکبری در گروه ارقام کم تا متوسط رشد قرار می گیرد،غالبیت انتهایی در آن ضعیف است و
به طور متوسط روی هر شاخه انتهایی 2 ساله ، 3 شاخه جانبی وجود داردعادت رشد درخت در این
رقم نیمه عمومی تا آویز است وارتفاع آن در 20 سال پس از پیوند به حدود 2.5 متر می رسدرنگ تنه
سفید مایل به خاکستری است بیشتر درصد برگ ها پنج برگچه ای است اندازه برگچه انتهایی در آن
بزرگتر از برگچه های جانبی و شکل آن تخم مرغی نوکدار است سطح برگ این رقم زیاد می باشد و
بر این اساس در گروه ارقام با سطح برگ بالا قرار می گیردرنگ برگها سبز روشن است به علت استحکام
چوب و تراکم بالای شاخه ها در برابر وزش بادهای شدید مقاوم بوده و تنه و شاخه ها در برابر باد خمیده
نمی شوند.

مبلغ قابل پرداخت: 0 تومان
آجیل و خشکبار قصر پسته
LOADING